Biznes i finanse

PIT 37 – dla kogo, do kiedy i jak rozliczyć PIT-37?

Złożenie rocznego zeznania podatkowego to obowiązek każdego, kto w danym okresie uzyskał dochody. Jednym z najpopularniejszych formularzy, po jakie sięgają podatnicy, jest PIT-37. Obecnie można składać go nie tylko w tradycyjnej formie papierowej, lecz również online. Kto zobowiązany jest wypełnić i złożyć deklarację PIT-37 oraz na jakich zasadach należy się rozliczać?

Kto wypełnia PIT-37?

Obowiązek złożenia PIT-37 dotyczy podatników, których dochody rozliczane są za pośrednictwem płatnika. Deklarację wypełniają więc osoby fizyczne:

 • zatrudnione na umowę pracę,
 • współpracujące w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • emeryci,
 • renciści,
 • stypendyści, jeśli ich dochody podlegają opodatkowaniu.

Ci, którzy osiągają wyłącznie dochody nieopodatkowane, nie muszą składać rocznej deklaracji. Nie dotyczy to natomiast osób korzystających z ulgi dla młodych (do 26. roku życia) czy ulgi dla rodzin 4+. Są one zobowiązane złożyć zeznanie, jednak od uzyskanych dochodów nie zapłacą podatku – jeśli spełniają ustawowe wymagania.

Jak i do kiedy złożyć PIT-37?

Rozliczenie PIT w roku 2023 powinno mieć miejsce do 2 maja. Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania na trzy sposoby:

 • tradycyjnie, udając się do urzędu skarbowego,
 • za pomocą przekazu pocztowego,
 • przez internet.

Rozliczając PIT-37, można skorzystać z programu Twój e-PIT, który dostępy jest w e-Urzędzie Skarbowym. Deklaracja przygotowana zostaje na bazie dokumentów, jakie dostarczone są przez płatników.

pit online

W jaki sposób wypełnić deklarację PIT-37?

Bez względu na to, czy podatnik składa PIT online, czy też w tradycyjnej formie, musi pamiętać o kilku ważnych zasadach. Wypełnia on wszystkie pola, dotyczące danych identyfikacyjnych, rocznych przychodów czy zapłaconych składek. Co ważne, dochody w poszczególnych grupach sumują się, nawet jeśli pochodzą z innych źródeł. Przykładowo, jeśli pracownik zatrudniony jest na dwa etaty, dochody wykazuje w jednej deklaracji. Istnieje możliwość skorzystania z różnego typu ulg podatkowych, na przykład z ulgi:

 • prorodzinnej,
 • na internet,
 • termomodernizacyjnej,
 • rehabilitacyjnej,

Podatnik musi posiadać dokumenty, które poświadczają fakt poniesienia kosztu – nie dotyczy to jedynie ulgi prorodzinnej. Dokumentacji nie załącza się do deklaracji, jednak należy ją przedstawić na wniosek uprawnionego organu. PIT za 2022 rok rozlicza się według skali podatkowej, a więc w stawce 12% i 32%. Podatnicy mogą skorzystać z wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł – ją również należy uwzględnić w deklaracji. Istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko – w takim przypadku należy zaznaczyć właściwy pole, tak aby rozliczenie nie budziło wątpliwości organów skarbowych.

Deklarację PIT 37 składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody rozliczane przez płatników. Podatnicy, którzy nie wykonają żadnych kroków, zostaną potraktowani tak, jakby złożyli zeznanie – dzięki usłudze Twój e-PIT. Jeśli jednak będą chcieli zmienić deklarację, to pozostanie jedynie złożyć jej odpowiednią korektę.

 

 

 

Dodaj komentarz