Praca

Uprawnienia SEP i F-gazy stacjonarnie i online

Według powszechnie obowiązujących przepisów, praca w branży elektroenergetycznej, jak i chłodniczej wymaga spełnienia wszelkich wymogów związanych z posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem. Konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień w celu realizacji wszelkich obowiązków ustawowych. Komu potrzebne są uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne i F-gazy?

Szkolenia SEP – co obejmują?

SEP to skrót od pełnej nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zrzesza ono techników i inżynierów branży elektronicznej oraz osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnienia do objęcia stanowiska w tej branży. Kursy SEP pozwalają na uzyskanie uprawnień do pracy w określonym zawodzie. Najogólniej, uprawnienia te dzielimy na trzy rodzaje. Pierwszym z nich są uprawnienia G1, które dotyczą osób pracujących przy instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, które wytwarzają i zużywają prąd. Zalicza się do nich m.in. urządzenia prądotwórcze, elektryczne sieci trakcyjne czy urządzenia elektrotermiczne. Drugim rodzajem uprawnień są uprawnienia SEP G2, czyli tzw. kursy cieplne. Dotyczą one osób, które zajmują się użytkowaniem lub monitorowaniem instalacji, urządzeń i sieci cieplnych. Chodzi tu o kotły parowe i wodne, sieci i instalacje cieplne czy pompy cieplne. Trzecim rodzajem uprawnień SEP są uprawnienia G3, nadawane osobom pracującym przy eksploatacji i monitorowaniu sieci i instalacji gazowych- sieci przesyłowych, turbin gazowych czy urządzeń do przeróbki i oczyszczania gazu.

Komu potrzebne są uprawnienia F-gazy?

Uprawnienia F gazy są konieczne dla każdej osoby zajmującej się urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacjami czy pompami ciepła. Dotyczy to zarówno ich instalacji, jak i serwisowania, napraw czy demontażu. Kurs na montaż pompy ciepła jest konieczny dla osób zajmujących się produkcją i usługami związanymi z zastosowaniem substancji, które są szkodliwe dla warstwy ozonowej.  Aby uzyskać uprawnienia, należy odbyć kurs kończący się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu poświadczającego zdobycie niezbędnej wiedzy według obowiązujących przepisów prawa.

Uprawnienia SEP

Uprawnienia gazowe, jak i SEP możliwe są do zdobycia zarówno podczas kursu stacjonarnego, jak i w formie online. Kursy-zawodowe2.pl gwarantują pewność spełnienia wszelkich wymogów zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach. Odbycie kursu i przystąpienie do egzaminu będzie skutkowało wydaniem stosownych uprawnień, które pozwolą na podjęcie zatrudnienia. Każdy przedsiębiorca świadczący wyżej wymagane usługi jest zobowiązany do zdobycia uprawnień w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów polskiego prawa. Nad przebiegiem egzaminów czuwa komisja kwalifikacyjna powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dodaj komentarz