Biznes i finanse

Alimenty na rodziców. Kiedy można się o nie starać? Poznajcie to zagadnienie prawne

Wiele można usłyszeć czy przeczytać na temat obowiązku alimentacyjnego. Jednak zazwyczaj płacenie alimentów utożsamia się z płaceniem środków przez rodzica na utrzymanie dziecka. Ostatnio coraz częściej mówi się o tym, że dorosłe dzieci pozywają rodziców o alimenty. Ale wiele osób bardzo mało wie na temat tego czy dzieci mają obowiązek płacenia alimentów na rodziców. Otóż to zagadnienie właśnie poruszymy.

Obowiązek płacenia alimentów na rodziców przez dorosłe dzieci

W polskim prawie przyjmuje się, że w określonych sytuacjach dorosłe dzieci mają obowiązek alimentacyjny wobec rodziców. Otóż taki obowiązek istnieje tylko w przypadku rodziny w linii prostej, czyli rodzice mogą starać się o alimenty od pełnoletnich dzieci. Jest jednak jedno “ale”. Jeżeli rodzice są po rozwodzie i tylko jeden do tej pory pracował to najpierw na drugim małżonku spoczywa obowiązek alimentacyjny wobec małżonka, który nie posiada środków do życia. Musi oczywiście tutaj zaistnieć stan tzw. niedostatku. Przez owy stan rozumie się to, iż rodzice nie mają środków do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb bądź też ich części. Ale warto też wiedzieć, że o tym czy otrzymają alimenty zadecyduje sąd.

Co składa się na możliwości zarobkowo-finansowe?

Otóż w przypadku nieletnich dzieci rodzic, który ma obowiązek alimentacyjny musi płacić zasądzoną kwotę, nawet jeśli jego możliwości zarobkowo-finansowe są słabe. O zwolnieniu z obowiązku alimentacyjnego bądź też obniżeniu świadczeń zawsze decyduje sąd. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomoc adwokata, który pomoże napisać wniosek. Ale wracając już do tematu obowiązku alimentacyjnego dorosłych dzieci względem rodziców, to w ich przypadku muszą występować możliwości zarobkowo-finansowe. Rozumie się przez to, że dzieci mają wystarczające środki do utrzymania siebie, ale i mogą pomóc rodzicom. Ta przesłanka jest bardzo ważna. Warto jeszcze wiedzieć, że na możliwości zarobkowo-finansowe może się składać wynagrodzenie z pracy zarobkowej, ale także wszelkie premie, dodatki do wynagrodzenia czy też odsetki od akcji, akcje z funduszy bankowych czy dochody z wynajmu mieszkania. Możliwości obejmuje jeszcze renta czy emerytura.

Które z dzieci ma płacić alimenty na rodziców?

Na to pytanie odpowiedź jest bardzo łatwa i brzmi, że płacić na utrzymanie ma dorosłe dziecko, które zostało pozwane. Ale warto też wiedzieć, że jeżeli rodzeństwo jest dobrze sytuowane, a w domu rodzinnym poza rodzicami mieszkają też nieletnie dzieci, to i one mogą otrzymać alimenty od rodzeństwa. Jednak nie oznacza to wcale przelewów gotówki, wszak alimenty mogą mieć także formę kupowania żywności, jedzenia, leków czy nawet opału na zimę. W idealnym świecie rodzice nie musieliby żądać alimentów od dzieci, bo te same chętnie by im pomagały. Oczywiście tak dzieje się w wielu rodzinach, ale są też rodziny dysfunkcyjne czy patologiczne i tam sytuacja wygląda nieco inaczej.

Naruszenie prawa podmiotowego

Okazuje się, że nie zawsze dzieci są zobowiązane do płacenia na rzecz rodziców alimentów, nawet jeżeli dorosłe dzieci są bardzo dobrze sytuowane. Otóż tutaj zastosowanie ma naruszenie prawa podmiotowego. Jak już wspominaliśmy nie wszyscy wychowywali się w normalnych rodzinach i jeżeli dziecko przez całe życie było zaniedbywane bądź porzucone, to może powołać się na naruszenie prawa podmiotowego, zatem alimenty stanowiłyby nadużycie. Jeżeli rodzice nigdy nie zajmowali się dziećmi albo też oddali je do domu dziecka, to wtedy sąd nie zasądzi dla nich alimentów. Oczywiście warto w tej sprawie udać się do prawnika. My z naszej strony polecamy Wam świetną kancelarię, w której uzyskacie fachową pomoc www.bialystok-adwokaci.eu/oddzial-zambrow.html.

Aby otrzymać alimenty od dorosłego dziecka rodzic musi żyć w niedostatku, ale i to nie jest pewnikiem do otrzymania świadczeń. Oczywiście rodzice muszą zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie wypełniali swoich obowiązków, gdy ich dzieci były nieletnie, to pieniędzy zapewne nie dostaną. Jeżeli sąd zasądzi alimenty, to otrzymane środki mogą być tylko wykorzystywane na niezbędne potrzeby.

Dodaj komentarz